Lärnätverk är ett sätt att träffa relevanta parter för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

Konkret syftar lärnätverkens möten till att öka kunskapen om specifika sakområden i både civilsamhället och det offentliga.

Processen leder till samtal där olika utvecklingsområden identifieras tillsammans. Under mötesserien finns det utrymme att utbyta tankar och ställa frågor till relevanta motparter.

Formerna för träffarna kan variera beroende på tema. En generell struktur är dock att en serie möten arrangeras för att underlätta en dialog mellan berörda offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer.

Samtliga inbjudna deltagare representerar myndigheter och civilsamhällesorganisationer med stor erfarenhet. Därför finns det goda förutsättningar att göra lärnätverket till en mötesplats som skapar en bättre ömsesidig förståelse för det utvalda temat.

Initiera ett nytt nätverk

Har du en frågeställning eller ett tema som du tror skulle passa för ett lärnätverk? Fyll gärna i formuläret här nedan så kontaktar vi dig!

Larnatverk

Våra lärnätverk

De olika lärnätverken har olika teman. Flera nätverk kan pågå samtidigt, utifrån olika sakfrågor och med olika deltagare. Nedan finner du exempel på pågående och tidigare lärnätverk.

Upphandling

I oktober 2018 genomfördes det första mötet inom ramen för lärnätverket för upphandlingsfrågor.

Mötesserien, som arrangeras i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, syftar till att skapa bättre förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att delta i offentliga upphandlingar.

Under lärnätverket har bland andra Konkurrensverket, Unizon och Frälsningsarmén presenterat sitt arbete med upphandlingsfrågor.

Med i lärnätverket

I lärnätverket ingår ett tiotal offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer, som alla har involverats i ett aktivt erfarenhetsutbyte.

Här kommer information om NOD:s övriga lärnätverk att finnas tillgängligt. Just nu finns det flera initiativ till nya lärnätverk som vi kommer att informera om på hemsidan.

Så fungerar ett lärnätverk

Strukturen administreras av NOD:s kansli i samarbete med aktörer som vill driva ett lärnätverk utifrån sina särskilda intresseområden. Har du frågor om hur du kan starta ett lärnätverk? Eller vill du ta del av resultaten från tidigare lärnätverk? Hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vem initierar?
 • En myndighet/offentlig aktör på nationell nivå
 • Civilsamhällesaktörer på nationell nivå
 • NOD:s kansli
Utfall
 • Utvärdering
 • Skrift/sammanställning av möten
Hur initieras ett lärnätverk?
 • Via samråd med kansliet
 • Direkt längre upp på sidan
Ta vidare
 • Slutseminarium?
 • Konferens?
 • Nya nätverk utifrån en ny fråga?
 • Initiera ny forskning?
Verksamhet
 • Inledande seminarium för att fastställa utgångspunkt
 • Uppstartsmöte och planering av nästföljande möten
 • Slutmöte och beslut om en ev. fortsättning

Kontakt för lärnätverk

Lina Fridén

Projektledare lärnätverk lina.friden@nodsverige.se 072-204 38 25

Lina ansvarar för utveckling och genomförande av lärnätverk.