”Unga idag är väldigt engagerade i klimatfrågan och har värdefulla perspektiv och erfarenheter som vi ville ta del av”

Den 25 november anordnade Miljödepartementet och NOD ett ungdomsråd om klimatfrågor. Där samlades Miljö- och klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin och cirka tio organisationer inom den unga klimatrörelsen för att diskutera Sveriges arbete för klimatet. NOD möter Kajsa Fernström Nåtby, departementssekreterare på Miljödepartementet, för att höra mer om vad som diskuterades och hur Regeringskansliet tar frågan vidare.

thumbnail_IMG_2752

NOD faciliterar möten och skapar förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Den senaste i raden av samråd som har arrangerats av NOD var det ungdomsråd som arrangerades tillsammans med Miljödepartementet. Efterfrågan på ett sådant möte har funnits i civilsamhället under lång tid, varför Miljödepartementet tog kontakt med NOD för att arrangera samrådet.

Under tre timmar möttes regeringens representanter olika organisationer i civilsamhället, däribland WWF Sweden Youth, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och Scouterna (se fullständig lista nedan) för att bland annat diskutera teman som klimatpolitik, hållbar konsumtion och produktion inom de planetära gränserna. 

Inför samrådet underströk Isabella Lövin vikten av att inhämta åsikter och synpunkter från det unga civilsamhället.
– En aktiv klimatpolitik handlar om solidaritet med kommande generationer. De som kommer efter oss ska ha en planet att leva på. Det vi gör här och nu är avgörande för nästa generations framtid. Det är självklart för regeringen att ta hänsyn till barn och ungas synpunkter i utformningen av politiken. Unga ska vara delaktiga i, och så långt som möjligt ha inflytande över, utformningen och genomförandet av insatser som berör dem, förklarade hon i ett pressmeddelande inför mötet. 

Efter mötet talade NOD med Kajsa Fernström Nåtby, departementssekreterare på Miljödepartementet, för att höra mer om diskussionerna som fördes. 

Varför tog Miljödepartementet initiativ till ungdomsrådet om klimatet?
Unga i Sverige idag är väldigt engagerade i klimatfrågan och har värdefulla perspektiv och erfarenheter som vi ville ta del av. Dessutom har vi vid flera tillfällen fått en uppmaning om och att hålla ett möte likt detta.

Vilka är dina intryck från mötet som genomfördes?
– Jag tyckte att mötet var väldigt givande. Deltagarna hade många bra infallsvinklar och spännande idéer.

Hur tar ni underlaget, synpunkterna och arbetet vidare efter mötet?
– De synpunkter, idéer och tankar som kom fram under mötet har dokumenterats och kommer delas med kollegor på Regeringskansliet. De kommer även bidra till Sveriges fortsatta arbete med högnivåkonferensen Stockholm+50.

Organisationerna som deltog vid ungdomsrådet var följande: Fältbiologerna, Global Shapers, Klimatstudenterna Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, PUSH Sverige, Sáminuorra, Scouterna, Svenska Kyrkans Unga, we_change, WWF Sweden Youth.