Tillgänglighetsanpassning på NOD:s webb

NOD:s webbplats har anpassats för att öka tillgängligheten. Det gör att hemsidan från och med nu kan se annorlunda ut.

Skärmklipp

I ett led att utveckla en än mer inkluderande mötesplats har NOD i samarbete med webbutvecklarna Strollo & Co och WebSearch justerat utseendet på hemsidan. Bland de konkreta förändringarna återfinns att färgsättningen är något ändrad, samt att webbplatsen är mer lättnavigerad för individer som använder hjälpmedel vid informationssökning på webben.

De nya förändringarna utgår från tillgänglighetsstandarden EN 301 549 V2.1.2, som bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Läs kansliets krönika om vikten av tillgänglighet på webben här.