”En workshop, ledd av webbutvecklarna, senare stod det klart att mycket tas för givet i vardagen”

Vi gör förändringar för att öka tillgängligheten på NOD:s webbplats. Det kan se lite annorlunda ut från och med nästa vecka. Ekim Caglar, kommunikationsansvarig, förklarar varför till synes små förändringar kan vara nödvändiga och enormt viktiga.

ekim004