”En workshop, ledd av webbutvecklarna, senare stod det klart att mycket tas för givet i vardagen”

Vi gör förändringar för att öka tillgängligheten på NOD:s webbplats. Det kan se lite annorlunda ut från och med nästa vecka. Ekim Caglar, kommunikationsansvarig, förklarar varför till synes små förändringar kan vara nödvändiga och enormt viktiga.

ekim004

Något alla webbredaktörer kan relatera till är känslan av att en webbplats aldrig riktigt är klar. Att ta fram nytt material, justera gränssnitt eller att ta bort ett onödigt kommatecken kanske inte alltid noteras, men det är ett kul och nödvändigt arbete (som inte är helt olikt att ta hand om och få en växt att må bra och utvecklas).

Vissa förändringar är stora. Under hösten tog vi till exempel ett omtag på sidan som beskriver vår verksamhet. Vilka former av dialoger och samråd vi kan hjälpa offentliga och ideella aktörer att arrangera framgår nu tydligare. De skriftliga produkter vi kan ta fram i samarbete med parterna är snyggt uppdelade för att undvika oklarheter. Ett viktigt arbete genomfördes.

Men den kanske viktigaste förändringen som har initierats på webben är dock en helt annan. Sedan den 23 september finns det ett tillgänglighetskrav som gäller alla offentliga aktörers webbplatser. Nu är NOD inte någon myndighet, men det väckte ändå frågan om vi kunde förbättra vårt digitala tillgänglighetsarbete ytterligare.

Vi inledde en process som handlade lika mycket om teknik som demokrati. Det senare är ett perspektiv som naturligtvis genomsyrar all vår verksamhet. Lika självklart som att ett mötesrum ska vara utrustat för att kunna inkludera alla att medverka i dialoger och diskussioner, lika självklart är det att vår främsta informationskanal inte ska stänga ute några medborgare.

Vi tog genast reda på vad olika tillgänglighetsstandarder skulle kunna innebära. De webbutvecklare vi arbetar med, Strollo & Co och WebSearch, guidade oss genom en rad förändringar som skulle öka tillgängligheten.

En workshop, ledd av webbutvecklarna, senare stod det klart att mycket tas för givet i vardagen. Trots att den digitala tillgängligheten är en fundamental demokratifråga var förslagen på konkreta förändringar på webbplatsen ändå en ögonöppnare. Färgsättningen, var den verkligen optimal? Hur skrivs rubrikerna? Är utrymmet för att klicka vidare på länkar tillräckligt stort? Jadå, men det går att skruva till detaljer.

Minsta lilla ändring kan få stora effekter. Den där lilla rutans placering på en undersida på webben kan vara skillnaden mellan att få information och inte. Möjligheten att ens ställa den enklaste frågan om vår verksamhet bygger på att vi har en tillgänglig digital infrastruktur. Visst, vi tog stor hänsyn till tillgänglighetsaspekter när vi tog fram vår nuvarande webbplats 2019. Men bra kan bli bättre. Och nu när vi är igång med ett nytt verksamhetsår blir vi faktiskt lite bättre digitalt.

Förändringarna på hemsidan kommer att synas den närmaste veckan. Har du synpunkter på hur uppdateringarna ser ut eller fyller för funktion? Hör gärna av dig till oss!