Teskedsordern inhämtar erfarenheter av rasism

Är du anställd i civilsamhället och har erfarenheter av rasism? Nu finns det möjlighet att medverka i Teskedsordens enkät om rasism i civilsamhället.

teskedsorden_og

Enkäten, som är en del av projektet Bredda Branschen, undersöker och efterfrågar erfarenheter av fördomar och rasism bland anställda inom det civila samhället. Enkäten samt intervjuer ligger till grund för den rapport som Teskedsorden tar fram för att belysa situationen inom den ideella sektorn.

Målet med rapporten är att motivera arbetsgivare och beslutsfattare att arbeta aktivt för att skapa en mer socialt hållbar civilsamhällessektor.

Vill du svara på enkäten? Följ i sådana fall denna länk.