Seminarium om demokratins utmaningar och möjligheter att möta kriser

Den 17 november arrangerar den svenska regeringen och Europarådet ett engelskspråkigt seminarium om demokratins möjligheter att bidra till att bland annat möta klimathotet.