Seminarium om demokratins utmaningar och möjligheter att möta kriser

Den 17 november arrangerar den svenska regeringen och Europarådet ett engelskspråkigt seminarium om demokratins möjligheter att bidra till att bland annat möta klimathotet.

World Forum for Democracy är en plattform för samtal arrangerad av Europarådet. Årets arrangemang innehåller bland annat ett seminarium om demokratins förmåga att möta olika former av genomgripande utmaningar, däribland pandemier och klimatkrisen.

Vid seminariet medverkar bland andra Marija Pejčinović Burić, generalsekreterare i Europarådet, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Klicka här för mer information om seminariet om anmälan gå direkt till anmälan.