Röster inför nytt ungdomsråd om klimat- och miljöfrågor

Ikväll samlas ett tiotal ungdomsorganisationer och över tjugo representanter för att diskutera frågor som grön återhämtning samt politik för biologisk mångfald. NOD har talat med Amanda Björksell (t.v.) och Fredrika Andersson (t.h.), representanter för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer på COP26, om organisationens förväntningar inför mötet, där även miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund medverkar.

bra bildformat för nod möter agenda