Röster inför nytt ungdomsråd om klimat- och miljöfrågor

Ikväll samlas ett tiotal ungdomsorganisationer och över tjugo representanter för att diskutera frågor som grön återhämtning samt politik för biologisk mångfald. NOD har talat med Amanda Björksell (t.v.) och Fredrika Andersson (t.h.), representanter för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer på COP26, om organisationens förväntningar inför mötet, där även miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund medverkar.

bra bildformat för nod möter agenda

I november 2020 genomfördes ett första ungdomsråd om klimatpolitik och Stockholm+50. Där uttryckte deltagarna en önskan om att upprätta en mer långsiktig struktur för att tillvarata ungdomsorganisationernas perspektiv på klimatfrågor. Som ett led i detta arbete arrangerar nu NOD och Miljödepartementet ett ytterligare ungdomsråd, denna gång med fokus på Stockholm+50 och grön återhämtning samt politik för en biologisk mångfald.

Tretton ungdomsorganisationer och dess tjugo representanter kommer att möta tjänstepersoner från Miljödepartementet och miljö- och klimatminister Per Bolund under ungdomsrådet den 24 maj. NOD har talat med Amanda Björksell och Fredrika Andersson, representanter för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer på COP26, om intrycken från det förra ungdomsrådet, samt frågor som kommer att lyftas vid nästa möte.

Vilka var era intryck från ungdomsrådet för klimatfrågor ifjol?

– Jag är främst så stolt över det arbete som ungdomsrörelsen har gjort i flera år för att se till att ungdomsrådet i november förra året blev av! Att på mötet få ta del av kompetens och kraft som den unga miljörörelsen besitter fyllde mig med sådant hopp och kämpaglöd! Det var fundamentalt att barn och unga – som tillhör de grupper som drabbas hårdast av klimatkrisen – fick framföra våra perspektiv till miljö- och klimatministern. Nu kvarstår bara för politikerna att också agera på de synpunkter som vi förde fram, säger Fredrika Andersson.

– Jag är också otroligt glad för att vi som unga organiserade fick möjligheten att framföra våra åsikter inför miljö- och klimatministern. Samtidigt innebär det ett stort ansvar för de som bjuder in till den typen av möten. Inleder man den här typen av samtal och dialog måste det också generera resultat. Därför är jag väldigt spänd och förväntansfull över vad som kommer komma ifrån mötena med ungdomsrådet och den direkta påverkansmöjlighet mötena utgör. Precis som Fredrika är jag både stolt och imponerad av de unga som deltagit med så mycket kunskap och energi! Att se det engagemanget inom miljöfrågorna är otroligt hoppfullt, samtidigt som det tyder på en frustration och en stor oro över framtiden för vår planet. Hopp och frustration blandas och det tycker jag att ungdomsrådet visade på, menar Amanda Björksell.

Vilka är era förväntningar på det kommande ungdomsrådet?

– Vi förväntar oss en bra dialog med minister Per Bolund och tjänstepersonerna på Miljödepartementet och att få det tydligt för oss varför regeringen bjuder in till samtal. Vi hoppas att det är för att värna om våra rättigheter till deltagande och faktiskt agera på våra synpunkter, inte enbart för att framstå som inkluderande, menar Fredrika Andersson.

– Först och främst förväntar jag mig ett bra samtal om både en grön omställning och biologisk mångfald. Eftersom det här är rådets andra möte känns det som ett tryggt upplägg där fokus verkligen kan ligga på att föra fram ungdomsröster. Min andra förhoppning är att rådet nu kommer att bli ett permanent forum där ungdomars möjlighet till klimatdialog säkras. Vi behöver ha fler möten med ungdomsrådet helt enkelt och etablera det som en viktig instans, säger Amanda Björksell.

Finns det någon särskilt fråga som ni kommer att lyfta under ungdomsrådet den 24 maj?

– Vi kommer att lyfta brådskan. Vi vet nu att vi kommer behöva ställa om våra samhällen till klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald, det är ofrånkomligt. Ju längre vi skjuter på det, desto mer krisartad och orättvis riskerar omställningen att behöva bli (precis som pandemin är orättvis i vem den drabbar). Om vi agerar ambitiöst idag, så har vi fortfarande en möjlighet att skapa ett bättre samhälle för oss alla, utan att det sker på bekostnad av utsatta gruppers livsvillkor, urfolks rättigheter eller barn och ungas hälsa och framtid. Men då måste vi agera IDAG. Vi kommer att uppmana Per Bolund att ta den chansen, säger Fredrika Andersson.

– Vi kommer även lyfta hur vi är i tre kriser; en pandemi, förlust av biologisk mångfald och en klimatkris. Det är tre kriser som alla behöver ett direkt och ambitiöst agerande. Pandemin blir ett exempel på att det går att agera snabbt och det prioriteras, på samma sätt måste klimatkrisen prioriteras. Vi kommer därmed lyfta hur pandemin vi är i blir en möjlighet till en grön återhämtning och en grön omställning. Vi har nu en möjlighet att bygga hållbarare strukturer och samhällen. Vi unga vill vara med i den omställningen men det behövs också ett politiskt agerande. Nu, avslutar Amanda Björksell.