Öppet för nomineringar till PGF

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2022 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

pgf