Öppet för nomineringar till PGF

Nu är det möjligt att nominera organisationer till Partsgemensamt forum 2022 (PGF), där representanter från regeringen och civilsamhället diskuterar hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer ser ut och kan förbättras.

pgf

Dialogen inom ramen för Partsgemensamt forum syftar till att förbättra villkoren för civilsamhället, för att civilsamhällets organisationer bland annat ska kunna agera röstbärare och opinionsbildare, samt göra människor delaktiga. Den organisation som du nominerar ska ha intresse och kapacitet att diskutera frågor om civilsamhället som sträcker sig utöver den egna organisationens verksamhetsområde. Den person som under ett verksamhetsår i PGF representerar en civilsamhällesorganisation förväntas avsätta den arbetstid som behövs för ett aktivt deltagande i PGF.

För mer information om PGF och nomineringsprocessen samt detaljer kring förväntad arbetstid, se detta informationsblad.

Länk till nomineringen hittar du här och sista dagen att nominera din organisation är 26 september 2021.