Om NOD:s omställning under pandemin i Socialmedicinsk tidskrift

Hur har NOD:s omställning under pandemin sett ut? Och vad säger det om innovativ samverkan? I en ny forskningsartikel, publicerad i Socialmedicinsk tidskrift, besvarar Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, och Niklas Hill, doktorand vid Stockholms universitet, dessa och andra frågor om NOD:s funktion och förändring under ett turbulent år.

Skärmavbild 2021-02-25 kl. 10.47.18

Socialmedicinsk tidskrift är en publikation med flervetenskaplig inriktning på frågor rörande exempelvis socialtjänst, socialpolitik och folkhälsa. Det senaste numret har haft den rådande pandemin och civilsamhället som tema.

I numret ingår bland annat artikeln ”Innovativ corona-samverkan i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället”. Artikeln är skriven av Malin Lindberg, professor, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet och Niklas Hill, doktorand, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, som tillsammans också genomför också den följeforskning som bedrivs på NOD.

Artikeln behandlar exempelvis hur NOD har arbetat med coronauppdraget samt hur omställningen har fungerat i praktiken. En slutsats är att NOD:s innovativa samverkan under pandemin kan vara ett sätt att överbrygga skillnader i institutionella logiker och roller mellan offentliga och ideella aktörer. Artikeln visar även hur den snabba omställningen underlättats och möjliggjorts tack vare NOD:s etablerade former, kontaktnätverk och erfarenheter.  Hela artikeln finns att läsa och ladda hem här.

Temanumret om pandemin och civilsamhället går att läsa i sin helhet här.