“Offentlig sektor och civilsamhällets organisationer har ett ömsesidigt ansvar att vårda och utveckla demokratin.”

Under våren 2021 arbetades skrivelsen “Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati” fram av ett trettiotal civilsamhällesaktörer. Skrivelsen är en avsiktsförklaring som stipulerar civilsamhällets unika roll i en demokrati, samt beskriver åtaganden och förutsättningar för att fortsatt kunna stärka och utveckla den svenska demokratin.  

En av organisationerna som var med och arbetade fram avsiktsförklaringen är Forum – idéburna organisationer med social inriktning (Forum). NOD möter Anton Alsander, sakkunnig på organisationen, som berättar om Forums insikter och åtaganden för att bidra till en fortsatt stark demokrati.  

anton (3)