Nyhetsbrev (oktober)

I månadens nyhetsbrev presenteras de två lägesbilder som NOD arbetat fram och publicerat under oktober. Dessutom ges tips om ett flertal intressanta event som går av stapeln under november och december. 

NOD (1)

Lägesbild: kostnader för el och energi 

Att elpriserna har skenat den senaste tiden kan inte ha undgått någon. Redan i vintras aviserade regeringen ett statligt stöd till hushåll som drabbades av de ovanligt höga elkostnaderna. Sedan dess har bland annat inflationen och utvecklingen av Rysslands krig i Ukraina haft stora effekter på kostnader för exempelvis uppvärmning av hushåll och drift av affärsverksamheter.

Hur har detta påverkat civilsamhället? I en ny lägesbild av NOD undersöks frågan närmre. Läs lägesbilden här. 

Lägesbild: Reformeringen av Arbetsförmedlingen – civilsamhällets perspektiv

Civilsamhället har länge fyllt en viktig, inkluderande och integrerande funktion för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men hur har möjligheterna till att stötta dessa personer påverkats av den reformering av Arbetsförmedlingen som trädde i kraft år 2019? 

Den frågan ställde NOD till ett flertal civilsamhällesaktörer under hösten 2022. Resultatet sammanfattas i lägedbilden ”Reformeringen av Arbetsförmedlingen – civilsamhällets perspektiv”. Läs lägesbilden här. 

Rapportlansering med Giva Sverige 

Den 18:e november presenterar Giva Sverige och PwC den årliga rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”.

Rapporten ger en bild av finansieringen av civilsamhället över tid och behandlar bland annat hur finansieringen påverkas när politiska, ekonomiska och demografiska förutsättningar förändras. Årets lansering och presentation hålls digitalt.

Läs mer och anmäl dig här. 

Ideellt Forum 2022

Den 2 december är det äntligen dags för Ideellt Forum, som i år kommer att kretsa kring frågan vad finansiering och beroende av finansiärer gör med civilsamhällets organisationer. 

Dagen bjuder på frukostmingel, intressanta perspektiv som delas från scenen, men också rundabordssamtal som ger insikter och möjligheter till värdefulla erfarenhetsutbyten.

Medverkar gör bland annat Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige, David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden, Erik Sjöstrand, verksamhetschef för Ideell Arena, och Negin Tagavi, biträdande VD på Fryshuset som alla är medaktörer under dagen.

Ideellt Forum arrangeras av Ideell Arena och Giva Sverige tillsammans med Swedbank och PwC och är en mötesplats där forskare och ledare i eller runt den ideella sektorn diskuterar aktuella och framtida frågor av relevans.

Läs mer och anmäl dig här. 

Kunskapskonferensen 2022 – Inkludering, samverkan och social innovation

Den 16:e december bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i samverkan med Vetenskapsrådet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Ideell Arena in till årets kunskapskonferens om det civila samhället.

Konferensen följer den pågående utvecklingen på civilsamhällets politikområden och vänder sig till tjänstepersoner, beslutsfattare och förtroendevalda inom offentlig sektor och det civila samhället.

Årets tema handlar om kunskap som kan användas för att öka inkludering, främja social förnyelse och stärka sektorsövergripande samverkan.

Läs mer och anmäl dig här. 

Känner du till NODs kunskapsbank? 

Som ett led i att sänka trösklarna för deltagande i de samråd och dialoger som NOD faciliterar, finns NODs kunskapsbank. Där samlas begreppsförklaringen inom några av de områden som brukar återkomma inom ramen för vår verksamhet. 

Saknar du något område eller har tips på fler begrepp som borde finnas med? Hör av dig till oss, så ser vi över det. 

Till kunskapsbanken.