Nyhetsbrev (oktober)

I oktobers nyhetsbrev informeras bland annat om en konferens om ungas motståndskraft mot desinformation, om Partsgemensamt Forum som i oktober handlade om platsens betydelse för civilsamhällets förutsättningar att verka och om en utbildning i ideellt kulturliv.

NOD (1)