Nyhetsbrev (mars)

Månadens nyhetsbrev innehåller bland annat information om ett kommande frukostseminarium med demokratitema samt verksamhetsberättelsen för 2021. Vill du få nyhetsbrevet direkt till din mailadress? Prenumerera på nyhetsbrevet här.

NOD (1)

Demokratikonferens och frukostseminarium 15 mars

Inom ramen för kommittén Demokratin 100 års heldagskonferens Demokratin 100 år – en framtidsdag den 15 mars arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och NOD ett frukostseminarium om civilsamhällets roll i en demokrati.

Panelen består av Marcin de Kaminski, Chef Säkerhet och Innovation Civil Rights Defenders, Hannah Kroksson, Generalsekreterare LSU, Lena Nyberg, Generaldirektör MUCF och Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Röda Korset.

Seminariet arrangeras både digitalt och med ett begränsat antal fysiska platser. Läs mer i artikeln här. Vill du gå direkt till anmälan kan du göra det här:

 

Invasionen av Ukraina

Den fruktansvärda situation som just nu råder i Ukraina är en angelägenhet också för Sverige. I civilsamhället i Sverige, där många har partners och projekt bland demokratiska aktörer i både Ukraina och Ryssland, pågår ett viktigt arbete för att underlätta för civila, arbeta för fred och för upprätthållandet av folkrätten.

Civilsamhället och det offentliga i Sverige har redan nu börjat kraftsamla till stöd för den ukrainska befolkningen. NOD följer den utvecklingen.

För att få en bild av olika insamlingar och satsningar från både offentliga och ideella aktörer har Forum gjort en sammanställning tillsammans med ett uttalande från organisationen här.

 

Verksamhetsberättelsen 2021 publicerad

”NOD:s uppdrag – att kunna sammanföra det ideella och offentliga på likvärdiga premisser”

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2021 publicerad på NOD:s webbplats.

Läs en sammanfattande krönika om verksamhetsåret, skriven av kanslichefen Karin Neuhaus här.

 

”PGF gör att både regeringen och civilsamhället får ökad förståelse för varandras vardag”

Arbetet i Partsgemensamt forum (PGF) 2021 präglades av följderna av coronapandemin. Men under året samlades regeringen och aktörer från civilsamhället också för att föra en dialog kring ämnen som hat och hot samt olika utmaningar kopplade till civilsamhällets associationsformer.

 

I samband med att PGF-skriften publiceras möter NOD Christine Cars-Ingels, tills nyligen PGF:s ordförande och generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung samt Carl-Johan Friman, tidigare vikarierande vice ordförande och departementssekreterare på Regeringskansliet, för att höra mer om dialogåret och publikationen.

 

Forumkonferensen den 24 maj

MUCF anordnar Forumkonferensen vartannat år på uppdrag av regeringen.

Forumkonferensen är en breddning av dialogen som förs i Partsgemensamt forum, vilken administreras av NOD.

Mer information om Forumkonferensen skickas ut framöver.

 

Öppet för anmälan till kursen ”Civila samhället i samhället”

Under kursen, som genomförs av Marie Cederschiöld högskola i samarbete med MUCF, behandlas det civila samhällets historiska framväxt och hur relationen till offentlig sektor har sett ut.

Deltagarna får också bland annat lära sig mer om civilsamhällets samhällsnytta och särart. Dessutom får deltagarna konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

Utbildningen är fördelad på 9 dagar mellan 27 april – 25 nov 2022. Läs mer här.