Nyhetsbrev (december)

I årets sista nyhetsbrev informeras bland annat om det senaste samrådet om utrikes födda kvinnor inträde på arbetsmarknaden. Dessutom intervjuas NOD:s avgående ordförande Hannah Kroksson om några av hennes mest framträdande minnen från ordförandeskapet. 

NOD (1)

”Vi har möjliggjort för fler att vara en del av makten”

I januari 2023 lämnar Hannah Kroksson ordförandeskapet för NOD. I en återblickande intervju reflekterar Hannah över vad hon tar med sig från tiden som ordförande, och vad hon har för förhoppningar för NOD:s framtid. 

Läs intervjun här. 

Dokumentation: samråd mellan civilsamhället och Migrationsverket

Den 7 december höll NOD och Migrationsverket ett samråd med civilsamhället om hur utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden kan underlättas. 

Ett 20-tal organisationer deltog med viktiga perspektiv och inspel på vilka behov som finns inom målgruppen, samt hur civilsamhället och myndihgeten kan arbeta tillsammans för att öka förutsättningarna för utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Nu finns dokumentationen från samrådet att läsa på NOD:s webb. 

Till dokumentationen. 

Paradoxen – podd om civilsamhällets finansiering 

Alla vill ha ett starkt och hållbart civilsamhälle, men vem vill betala? Det undersöker Stenbecks stiftelse närmare i sin nya podd Paradoxen, som handlar om det motsägelsefulla i att alla verkar vara överens om att vi behöver ett starkt civilsamhälle – men samtidigt är det så svårt att hitta långsiktig finansiering.

I tre avsnitt intervjuas civilsamhällesorganisationer, myndigheter, politiska beslutsfattare och finansiärer från privata stiftelser. Bland de medverkande finns representanter från NOD, Giva Sverige, föreningen Storasyster, Naturskyddsföreningen, Delmos och Vinnova.

Till podden på Spotify. 

Ledarskapsarenan 2023

Den 9 februari bjuder Ideell Arena in till LedarskapsArena – en innovativ mötesplats om framtidens frågor. Årets tema kretsar kring den digitala utvecklingen skapar både förnyelse och utmaningar. 

Gränsen mellan sektorerna suddas ut och allt fler hybrider skapas i mellanrummen mellan idealitet, offentlig service och företagande.Är det här slutet för civilsamhället som vi känner det eller början på en vitalisering med behovsdriven samhällsutveckling och gemensamma lösningar i en värld som delvis ritas om genom ettor och nollor? 

Deltar i programmet gör några av de mest intresseväckande rösterna från forskningen, civilsamhället och det offentliga.

Läs mer här.