Nyhetsbrev (augusti)

I augustis nyhetsbrev informeras bland annat om nominering till PGF 2024, NOD:s samverkansprocess med Brå om strategin Gruppvåldsintervention (GVI)  och om kansliets nya kontorslokaler.

NOD (1)