Amanda Bengtsson – ny projektledare på NOD

NOD:s kansli växer! Den 25 augusti började Amanda Bengtsson som projektledare för möten och metoder. Genom det särskilda ansvaret för samverkansmetoder kommer Amanda utveckla och stärka NOD:s samråds- och dialogprocesser.  

NOD (1 av 2) Amanda Bengtsson, projektledare på NOD. Fotograf: Tomas Enqvist

Amanda kliver in i rollen med stort engagemang och gedigen förståelse av det civila samhället. 

Varför sökte du dig till NOD?

– Jag tycker frågorna är viktiga och intressanta. Jag skrev både min kandidat- och masteruppsats om civilsamhällesfrågor och har jobbat nära det civila samhället de senaste åren. Och rollen känns spännande eftersom den innehåller så mycket organisationsutveckling.

Samtidigt liknar arbetet det Amanda gjort tidigare – att samla många aktörer med olika perspektiv. 

– Senast jobbade jag på avdelningen för landsbygdsutveckling på SLU. Där arbetade jag med samverkan mellan akademin, det offentliga och civilsamhället – framförallt inom ramen för ett regeringsuppdrag om att tillgängliggöra och stärka landsbygdsforskning. Platsens betydelse för civilsamhällets förutsättningar är ett perspektiv jag vill ta med in i arbetet på NOD. 

Du kommer fokusera på samverkansmetoder – vad innebär det? 

– Jag kommer ta ett helhetsgrepp om metoderna vi använder för att utveckla och konkretisera hur de bäst kan anpassas utifrån de som deltar. Metoden är ju alltifrån vilka man bjuder in, vilka frågeställningar man har och hur förberedelsearbetet ser ut till mötets praktiska genomförande och efterarbete, som dokumentation. När man jobbar med samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle är tiden väldigt viktig, särskilt för civilsamhällesparten, så vi måste verkligen ta vara på alla parters tid och engagemang. Genom att vässa metoderna kan processen med NOD bli  ännu mer engagerande och givande.

Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser fram emot att bekanta mig med organisationer och myndigheter som arbetar med för mig nya frågor. Sedan ser jag fram emot att få utrymme att arbeta med verksamhetsutveckling och använda min kreativa sida för att spåna kring hur vi kan göra framåt. Det finns mycket utvecklingspotential!