Strategi mot grovt och dödligt våld

Under våren startade NOD på uppdrag av Brottsförebyggande rådet (Brå) en process för att stärka och underlätta civilsamhällets roll i implementeringen av strategin Gruppvåldsintervention (GVI). Syftet med strategin är att minska grovt och dödligt våld. NOD har pratat med Mesir Taki som är handläggare för GVI på Brå.

MesirTaki_hogupplost_landskap_3 Mesir Taki, handläggare för GVI-strategin på Brottsförebyggande rådet. Foto: Brå