Nyhetsbrev (april-maj)

I april månads nyhetsbrev informeras bland annat om årets första tematiska PGF-möte, om NOD:s seminarium under Almedalsveckan och om en utlyst tjänst på NOD:s kansli. 

NOD (1)

Årets första tematiska PGF-möte

Den 25 april genomfördes det första tematiska PGF-mötet för året. Temat var Ökat deltagande i demokratin. Diskussionerna utgick ifrån frågeställningar om mångfald i det demokratiska deltagandet genom civilsamhällets organisationer samt hur ett kvalitativt deltagande i demokratin kan se ut genom att främja en god dialog mellan civilsamhället och det offentliga. Förberedelsematerialet till mötet går att ta del av genom länken nedan och inom kort presenteras minnesanteckningarna på NOD:s webbplats.

Här kan du ta del av förberedelsematerialet.

 

En tjänst utlyst på NOD:s kansli

Just nu söker NOD en junior utredare. 

För att trivas i den juniora utredarrollen bör du vara en självständig och driven akademiker med särskilt intresse för civilsamhället och med förmåga att sammanställa och sortera data. Rollen är en allmän visstidsanställning under sommaren 2023. 

Läs mer om rollen och ansök här.

 

Partsmöte

Fredag den 5 maj arrangerade NOD ett partsmöte med 16 av de ansluta organisationerna. Petra Noreback, statssekreterare åt socialminister Jakob Forssmed (KD) som ansvarar för civilsamhällesfrågor, höll ett anförande om regeringens förebyggande insatser mot ofrivillig ensamhet och organisationerna fick möjlighet att ställa frågor till Noreback. Därefter genomfördes rundabordsamtal om samverkansalternativ och organisationernas egna möjligheter att påverka ofrivillig ensamhet. Samtalen leddes av personal från NOD:s kansli.  

Dokumentationen från partsmötet kommer att finnas tillgänglig på  hemsidan nästa vecka.

Här kan du läsa mer om civilsamhällesparten.

 

NOD i Almedalen

Snart är sommaren här och NOD kommer att vara på plats under Almedalsveckan. Den 29 juni klockan 15:00 arrangerar vi seminariet ”Hur säkrar vi ett brett deltagande i demokratin?” på Donnerska huset. Seminariet, där bland andra Valmyndigheten deltar, utgår ifrån att valdeltagandet minskade 2022, och trots ett internationellt sett högt deltagande finns det finns det flera oroande tecken för svensk demokrati. Civilsamhället gör avgörande insatser för att vitalisera deltagandet. Vad krävs för att fortsatt kunna mobilisera underrepresenterade grupper framöver? 

Kom gärna och lyssna och delta i diskussionerna om civilsamhällets roll i att vitalisera det svenska valdeltagandet!

Läs mer om seminariet här.

 

Öppet för anmälan till Fenixprogrammet 2023-2024  

Fenix är ett strategiskt utvecklingsprogram som arrangeras av Ideell Arena för ledare i ideella organisationer. Genom Fenixprogrammet rustas du som ledare att förhålla dig till omvärldens förändringar och samhällets krav samtidigt som du får en fördjupad kunskap om den ideella sektorn. Genom möten med forskare och deltagare ger Fenixprogrammet dig utrymme för eftertanke och vidgade perspektiv. 

Läs mer om upplägg och praktisk information i Ideell Arenas broschyr för årets upplaga av Fenixprogrammet. Du kan också läsa mer om Fenixprogrammet på Ideell Arenas webbplats, där du också kan anmäla dig.

 

Möjlighet att söka medel från Jämställdhetsmyndigheten

Just nu utlyser Jämställdhetsmyndighetens projektmedel för civilsamhällesorganisationer som arbetar med kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med bidraget är att främja kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Utlysningen stänger kl. 14.00 den 31 maj 2023.

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din inkorg? Följ denna länk.