NOD söker junior utredare

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) söker en junior utredare för en visstidstjänst under sommaren 2023. I uppgifterna ingår huvudsakligen bidrag till kvalitativa och kvantitativa studier om civilsamhällets villkor i Sverige. Sista ansökningsdag är 21 maj 2023.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

Vi söker en självständig och driven akademiker som är intresserad av civilsamhällesfrågor och vill vara med och undersöka och beskriva civilsamhällets förutsättningar i Sverige. 

Kärnan i NOD:s verksamhet är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället. Utredarens uppdrag är att samla och sortera in information som gör det uppdraget lättare. Det handlar om att samla in information som kan användas för en överblick om civilsamhällets förutsättningar och verksamhet och övrigt utredande arbete. Tjänsten innebär också visst övrigt skrivarbete inom ramen för NOD:s verksamhet såsom dokumentation av våra samrådsprocesser.  

Uppgifter 

  • Bidra till NOD:s kartläggningar, lägesbilder, rapporter och i vissa fall ha redaktionellt ansvar för dessa  
  • Sammanställa, se över och uppdatera NOD:s befintliga kunskapsunderlag, exempelvis på hemsidan 
  • Ta fram uppgifter till förberedelsematerial till NOD:s pågående samrådsprocesser 
  • Sammanställa databaser för framtida processer.  
  • Vid behov bistå med dokumentation och anteckningar kring NOD:s aktiviteter samt  andra praktiska uppgifter på NOD:s kansli 

Villkor 

Arbetet genomförs till stor del självständigt med löpande kontakt med NOD:s övriga personal. Utgångspunkten är att uppgifterna genomförs på distans men under stora delar av perioden finns möjlighet att sitta i våra lokaler på Stora Essingen.  

Anställningen är en visstidsanställning från juni till augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Vissa förberedande möten kan behöva genomföras redan i maj.   

Profil och kompetenskrav  

Vi söker en noggrann och metodisk utredare som kan driva kartläggningsarbete och sammanställa enklare databaser. Vi tror att du är en trygg och självständig skribent som kan ta redaktionellt ansvar för en längre text. Du har fullgjort en kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne (såsom statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi eller liknande) och har förståelse och intresse för det civila samhällets förutsättningar i Sverige.   

Kompetenser och förmågor 

  • Bekväm med att sammanställa och sortera data  
  • Förmågan att genomföra och dokumentera intervjuer.  
  • Kompetens inom civilsamhällesfrågor 
  • Förmåga att skriva och redigera längre texter på ett självständigt kvalitetssäkrat sätt  

Ansökan 

Skicka ett personligt brev om max en A4-sida samt CV till anders.lindell@nodsverige.se senast den 21 maj. Namnge dokumenten enligt formatet FörnamnEfternamnCV och FörnamnEfternamnBrev. Vi kallar till intervjuer löpande.      

Frågor 

Frågor om tjänsten besvaras av kanslichef Anders Lindell,  
anders.lindell@nodsverige.se eller 0767 888 665 

Facklig kontakt är Mattis Ekestaf,  
mattis.ekestaf@nodsverige.se eller 0704 200 259 

OM NOD 

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) inrättades år 2018. Kärnan i NOD:s verksamhet är att underlätta samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället.  

NOD spänner över alla sakpolitiska områden och tillhandahåller konkreta metoder för att involvera civilsamhället i beslut som fattas av politiker och myndigheter på nationell nivå. Värdet ligger både i att fler kommer till tals och att myndigheter får en ökad träffsäkerhet och kvalitet i sitt arbete genom inspel från civilsamhället. Vi bidrar exempelvis till att tillgängliggöra information om pågående beslutsprocesser och koppla samman myndigheter och departement med grupper som berörs av deras frågor.  

NOD består av ett kansli och en styrgrupp. I styrgruppen ingår ett antal valda företrädare för de paraplyorganisationer som är anslutna till NOD, samt företrädare från ett antal departement på Regeringskansliet.