”NOD:s uppdrag – att kunna sammanföra det ideella och offentliga på likvärdiga premisser”

Nu går det att läsa NOD:s verksamhetsberättelse för 2021.

bild

NOD:s verksamhetsberättelse för 2021 går att ladda hem och läsa här. Nedan följer den inledningstext som sammanfattar årets aktiviteter.

***

Det nya normala

Det som ifjol kändes som något temporärt har alltmer kommit att bli en ny normalitet. Vi har lärt oss att leva med snabba omställningar och att planera för oförutsägbara framtidsscenarion.

Samtidigt har pandemin också visat oss nya sätt att tänka om det som tidigare varit självklart i verksamheten. Vi har bland annat, likt många andra, insett värdet i att bli mer digitala i våra mötesformer. Vid samråd och dialoger har geografiska förutsättningar inte spelat någon roll för deltagandet.

En snöstormig kväll visade sig vara ett ypperligt tillfälle för unga klimatkämpar från hela Sverige att samlas i samma digitala rum som klimat- och
miljöministern. Och kanske finns det något symboliskt över det i relation till NOD:s uppdrag – att kunna sammanföra det ideella och offentliga på likvärdiga premisser. Kanske är det något vi borde se som det nya normala?

Just det nya normala var något vi i våras valde att stanna till vid och gräva lite djupare i. Inte bara i relation till vår egen verksamhet utan också för de sektorer vi arbetar med att sammanföra. Som avslutning på vårt ”pandemiuppdrag” tog vi oss därför an ett framåtblickande perspektiv, med hållbar omstart i sikte.

Genom att fråga ett stort antal ideella organisationer och samtidigt kartlägga myndigheters utredningar och uttalanden, tog vi fram en lägesrapport om socialt och ekologiskt hållbara lärdomar från pandemin. Lärorikt och intressant att se hur så många aktörer bestämt sig för att använda omstarten som en hävstång för nya, mer hållbara arbetssätt.

Under året har vi också valt att djupdyka i några specifika teman. Framför allt har det handlat om demokratifrågor och Agenda 2030, men under en månad i höstas tog vi även ett intensivt grepp om EU. Inga små frågor att djupdyka i, men tack vare vår nära kontakt med både den ideella och offentliga sektorn har vi kunnat konkretisera mycket av det komplexa som hör frågorna till.

Sedan 2020 följeforskas det på NOD:s verksamhet. Det är ett arbete som bidragit till både eftertänksamhet och stadga i vår verksamhetsinriktning. Vi är därför mycket glada över att som en bilaga till verksamhetsberättelsen även i år bifoga årsrapporten från följeforskningen, som kompletterar med perspektiv på verksamheten under året som gått.

Det blev återigen ett utmanade år, med nya erfarenheter bortom vad vi någonsin hade kunnat tänka oss. Med utmanande tider kommer helt klart ny kunskap och nya arbetssätt, det vet vi nu för säkert!

Karin Neuhaus, kanslichef NOD