”När mycket är dåligt finns det större möjligheter att göra något bra”

Lina Fridén, projektledare på NOD, skriver en krönika om en tung och turbulent samtid där samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer om akuta samhällsutmaningar ger kraft och inspiration.

windowlight010

Det har inte undgått någon, varken privat eller professionellt, vilka utmaningar den utdragna pandemin innebär. Vi oroar oss och har ibland svårt att hålla oss ifrån att klicka på de svarta rubrikerna. Här står vi igen, mitt i en pandemi som redan har krävt enorma insatser från regeringen, myndigheter och civilsamhälle för att mildra effekterna av krisen.

Med ofta knappa resurser och med krav på att snabbt växla upp insatserna har inte minst civilsamhällets position varit sårbar. Myndigheter och departement arbetar för att både stötta upp och kunna se till att viktiga samhällsinsatser från ideella krafter kan fortsätta. Men allt påverkas av pandemin och nu vi får börja om igen.

För vår del på Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) har mycket handlat om att facilitera nya typer av möten och ställa om vår vanliga verksamhet till att snabbt ordna samråd och dialoger, samt ta fram skriftliga underlag i form av rapporter, kartläggningar och lägesbilder.

NOD står mellan (och tillsammans!) med de två parterna och agerar som en aktiv mötesplats. Vi kan inte alltid anordna det möte eller ta fram den rapport som myndigheter eller ideella organisationer ber oss om, men vi kan alltid föreslå lämpliga former för att ta frågor och processer vidare.

Hösten har trots omständigheterna också gett inspiration. Viktiga samtal har förts när NOD och Delegationen mot segregation förde ett samråd om hur segregationen riskerar att fördjupas på grund av pandemin. Lika viktigt var det att se uppslutningen i NOD:s och Socialstyrelsens samråd i slutet av oktober där de tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap mötte ett tiotal ideella organisationer om möjligheter att samverka kring att stoppa smittspridning bland utsatta grupper som befinner sig i hemlöshet.

När mycket är dåligt finns det större möjligheter att göra något bra. Klimatförändringarna är en akut fråga, med pandemi eller ej. Därför är det fantastiskt att på uppdrag av Miljödepartementet kunna samla unga röster för hållbar och demokratisk framtid. Det ser vi fram emot att göra den 25 november när vi anordnar ett ungdomsråd där Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin, möter cirka tio organisationer inom den unga klimatrörelsen för att diskutera Sveriges arbete för klimatet.

Det är utmanande tider. Vi lever i en period där samarbete och samverkan är avgörande för hur vi kommer vidare. Därför är vi på NOD glada över att ha kompetens och resurser att motta era frågor om möjligheter att ta initiativ till samverkan mellan ideella aktörer och det offentliga. Sitter du med en fråga eller ett uppdrag om att samverka med en aktör från en annan sektor? Ser du en möjlighet i att göra något bra när mycket är dåligt? Hör av dig till oss.