MUCF ska sammanställa och sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Regeringen har nyligen meddelat att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att sammanställa och sprida information till civilsamhället om den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

social

Myndighetens nya uppdrag innebär att MUCF ska sprida information till ideella organisationer och samverka med andra myndigheter, till exempel ifråga om kommunikation om statens generella stödinsatser med anledning av coronavirusets verkan på civilsamhället. MUCF kommer också att informera om frågor rörande bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, samt tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället

– Vi har sedan länge en pågående dialog med civilsamhället om deras villkor och vi har initierat flera möten med företrädare för föreningslivet för att inventera deras behov och önskemål med anledning av coronasituationen. Vi ser fram emot en god samverkan med civilsamhället och andra myndigheter för att bevaka civilsamhällets behov av information, kommenterar MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.