MUCF ska sammanställa och sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Regeringen har nyligen meddelat att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att sammanställa och sprida information till civilsamhället om den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

social