MUCF erbjuder verktygslåda för att prata EU med unga

Att öka ungas kunskap om EU är en grundbult för att möjlig- och tillgängliggöra ungas engagemang i EU-politiken. För att underlätta kunskapshöjandet har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram en verktygslåda med bland annat webbutbildningar, metodhandböcker, informationsblad och diskussionsunderlag. Verktygslådan vänder sig till yrkesverksamma som möter unga i skolan och på fritiden.

Du hittar verktygslådan här. 

 

prata_eu