Många perspektiv i samråd om funktionshinderpolitik

På uppdrag av Socialstyrelsen har NOD under hösten arrangerat tre samråd om uppföljningen och genomförandet av funktionshinderspolitiken. Samrådens fokus var HBTQI och jämställdhet, barnrätt och nationella minoriteter.

karin-flyckt Karin Flyckt, samordnare för funktionshinderfrågor Socialstyrelsen. Fotograf: Socialstyrelsen.