Partsgemensamt forum om tillit, granskning och administrativa krav

Igår arrangerade NOD det sista Partsgemensamt forum (PGF) för året. Temat var tillit, granskning och administrativa krav.  

image-2-e1701866471459 Elias Fjellander, vice ordförande LSU, som deltog i gårdagens PGF.