Eventserie: Att stärka demokratin i en digital tid

Under maj 2022 arrangerar NOD i samarbete med Internetstiftelsen och en rad andra aktörer en serie föreläsningar och paneldiskussioner kring olika teman av särskild vikt för demokratin i en digital tid. Serien består av tre event med teman som det demokratiska samtalet på sociala medier samt diskussioner om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering. Samtliga event är kostnadsfria och sker digitalt. Varmt välkomna!

Svenskarna och internet 2021 internetstiftelsen, internet, internetanvändning