Eventserie: Att stärka demokratin i en digital tid

Under maj 2022 arrangerar NOD i samarbete med Internetstiftelsen och en rad andra aktörer en serie föreläsningar och paneldiskussioner kring olika teman av särskild vikt för demokratin i en digital tid. Serien består av tre event med teman som det demokratiska samtalet på sociala medier samt diskussioner om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering. Samtliga event är kostnadsfria och sker digitalt. Varmt välkomna!

Svenskarna och internet 2021 internetstiftelsen, internet, internetanvändning

Klicka på eventrubrikerna för mer information om anmälan och program

Sociala medier, ett hot mot demokratin?

4 maj, 8:30-10:00

Medverkar gör:

Jonathan Lundberg, journalist och författare till boken ”Från världskrig till nätkrig”
Ängla Eklund, advokat och ordförande för Institutet för Juridik och Internet
Janne Elvelid, Head of Policy Meta/Facebook i Sverige & Finland

Är sociala medier en möjliggörare för det demokratiska samtalet, eller ett hot mot demokratin?

Välkommen till ett digitalt frukostevent där vi fördjupar oss i det demokratiska samtalet på sociala medier och diskuterar frågor om yttrandefrihet, ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering.

***

Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin

11 maj, 8:30-10:00

Medverkar gör:

Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria
Per Enerud, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
Kalle Thunell, nätaktivist och moderator i Facebook-gruppen #jagärhär

Det sägs att vi lever i en”infodemi” där fakta och kunskap ständigt utmanas av alternativa sanningar. Men på vilket sätt utgör konspirationsteorier ett hot mot vår demokrati?

Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får lära dig mer om konspirationsteorier, vilka konsekvenser de riskerar att få på samhällsnivå och vad vi gemensamt kan göra för att bemöta dem på bästa sätt.

***

Hur stärker vi demokratin i en digital tid?

18 maj, 8:30-10:00

Medverkar gör:

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholm Universitet
Carl Heath, senior researcher på RISE, Research Institutes of Sweden
Charlotte Ingvar-Nilsson, Generaldirektör, Myndigheten för press, radio och tv
Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google i Sverige

De demokratifrämjande förhoppningarna på den nya digitala tekniken var högt ställda i början av 2000-talet. Idag har vi lärt oss att det inte riktigt blev som vi trodde. Den stora mängden desinformation gör det svårt att skilja sant från falskt, och alltför många röster skräms till tystnad av hat och hot.

Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får ta del av olika perspektiv på hur vi kan stärka demokratin och det demokratiska samtalet i en digital tid.

Foto: Kristina Alxanderson/Internetstiftelsen