Dokumentation: Dialogmöte med ungdomsrörelsen om pandemins konsekvenser

Den 11 februari arrangerade NOD och LSU ett digitalt dialogmöte där ett flertal offentliga aktörer mötte 17 ideella organisationer. Nu kan du ta del av dokumentation från mötet.

byt

NOD erbjuder offentliga aktörer och ideella organisationer mötesplatser för samråd och dialog. Det kan göras i olika former, beroende på sakfråga och antal deltagare. Vid dialogmötet den 11 februari var syftet att behandla frågor rörande pandemins konsekvenser på ungdomsrörelsen och förutsättningar för unga att vara en del i krishanteringen.

Bland deltagande organisationer från civilsamhället återfanns bland andra Förbundet Vi Unga, KFUM Sverige och Sveriges Elevkårer (*se samtliga organisationer nedan). De offentliga aktörer som deltog var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Folkhälsomyndigheten och Kulturdepartementet.

Nu återfinns dokumentation från dagen att läsa här. Detta möte var bland annat en fortsättning på det ungdomsråd som arrangerades av NOD och Kulturdepartementet i december 2020.

* Civilsamhällesorganisationerna som deltog var Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige, Förbundet Vi Unga, Jagvillhabostad.nu, Junis, KFUM Sverige, Kontaktnätet, RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Sáminuorra, Svensk Live Unga Arrangörsnätverket, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges Elevkårer, Sveriges Ungdomsråd, Ung Media Sverige, Ung teaterscen och Unga Drogförebyggare.