”Det var väldigt roligt och givande att vi fick möjligheten att höra civilsamhällets röster”

Den 19 oktober 2022 höll NOD tillsammans med Infrastrukturdepartementet ett samråd om digitaliseringens möjligheter för ökad öppenhet och insyn i offentlig förvaltning.

Sumbat Daniel Sarkis är departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet och var med och arrangerade samrådet. I den här intervjun berättar han om sina intryck och vad han tar med sig.

Sumbat

Öppenhet och insyn är grundläggande principer i den svenska förvaltningen. Och det var just dessa principer som Infrastrukturdepartementet, under hösten 2022, ville djupdyka i tillsammans med civilsamhället. Av den anledningen kontaktade departementet NOD, för att utföra ett samråd med fokus på digitaliseringens möjligheter för ökad öppenhet, transparens och förtroende för den offentliga sektorn med syfte att lyfta fram förslag på insatser för en handlingsplan inom ramen för Open Government Partnership (OGP).

Den 19 oktober genomfördes samrådet, där tio civilsamhällesorganisationer valde att medverka och föra fram sina perspektiv till representanter från Infrastrukturdepartementet och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Sumbat Daniel Sarkis från Infrastrukturdepartementet var med från start i arbetet och enligt honom blev processen lyckad:

– Processen inför samrådet samt arbetet inom grupperna skedde smidigt och effektivt, mycket tack vare att NOD kunde hålla i taktpinnen vad gällde det praktiska med att hitta berörda civilsamhällesorganisationer, skicka inbjudningar, föra anteckningar och hantera övrigt stöd.

På vilket sätt var samrådet viktigt för er på Infrastrukturdepartementet?

 – Att ha genomfört detta samråd har varit av stort värde för oss. Det var ett nytt steg och det var väldigt roligt och givande att vi fick möjligheten att höra civilsamhällets röster. Samtliga deltagare kom med värdefulla perspektiv och insikter från deras horisont, som bidrog till att föra diskussionerna framåt.

– Vi får nu även tänka på om det finns en vits med att kanske utöka detta och se vilka behov civilsamhället och det offentliga har av eventuella fortsatta dialoger.

Bidrog samrådet till några oväntade insikter eller effekter?

– En intressant aspekt är att civilsamhället, i likhet med den offentliga förvaltningen, på många håll befinner sig på olika nivåer vad gäller det digitala. Vissa organisationer ligger i framkant i de frågorna, medan andra organisationer fortfarande behöver stöd i många grundläggande frågor. De behov och förutsättningar som ligger inom civilsamhället kan därmed se helt olika ut.

Vad händer nu?

– Nu sker ett internt arbete inom Regeringskansliet där vi ska gå igenom de olika förslag som har lyfts fram under samråden och se vilka vi kan och bör gå vidare med. Tyvärr kan vi inte genomföra allt, men vår förhoppning är att prioritera de insatser som mest kan bidra till vårt fortsatta arbete med att ta fram en handlingsplan för OGP.

Varför är civilsamhället viktigt i det fortsatta digitaliseringsarbetet?

– Den digitala omvandlingen påverkar ju hela samhället, inte bara den offentliga sektorn eller näringslivet. Det civila samhället berörs av digitaliseringen i lika hög grad och de gör ett gediget arbete inom flera viktiga politikområden, allt från klimat och hälsa till migration och utbildning. Det är därför viktigt att även civilsamhället ska kunna ha möjligheter att tillvara den potential som digitalisering innebär.

Dokumentationen från samrådet finns att läsa här.