”Det var väldigt roligt och givande att vi fick möjligheten att höra civilsamhällets röster”

Den 19 oktober 2022 höll NOD tillsammans med Infrastrukturdepartementet ett samråd om digitaliseringens möjligheter för ökad öppenhet och insyn i offentlig förvaltning.

Sumbat Daniel Sarkis är departementssekreterare på Infrastrukturdepartementet och var med och arrangerade samrådet. I den här intervjun berättar han om sina intryck och vad han tar med sig.

Sumbat