Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta (Obs! kort ansökningstid)

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att ge civilsamhällesorganisationer möjlighet att hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronakrisen. Bidragsprocessen hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 

Regeringen avsätter 50 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta. Organisationsbidraget ska användas under 2020 och processen administreras av MUCF. Bidraget går att söka mellan den 7 juni – 21 juni. Stödet kan sökas av ideella organisationer som är demokratiskt uppbyggda och som respekterar demokratins idéer samt av trossamfund, samverkansorgan och församlingar som framgår av 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

MUCF meddelar att bidraget ska användas för att ”förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin”. Konkret kan detta handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter eller andra grupper i socialt särskilt utsatta situationer.

För fullständig information om organisationsbidraget, besök MUCF:s hemsida.