Bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta (Obs! kort ansökningstid)

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att ge civilsamhällesorganisationer möjlighet att hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronakrisen. Bidragsprocessen hanteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.