Årligt möte för civilsamhällesparten

Igår höll NOD:s civilsamhällespart årligt möte. Under mötet valde parten nya styrgruppsledamöter och nya organisationer till Partsgemensamt forum (PGF). I samband med mötet arrangerades också en workshop.

img_0129-scaled-e1700128676920 Deltagare under NOD:s årsmöte.