”En motor för dialog, samverkan och demokrati”

Nu går det att läsa NOD:s verksamhetsberättelse för 2019.

Skärmklipp