Sveriges kristna råd ny organisation i NOD

”Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med andra aktörer i olika frågor för ett gott samhälle”, förklarar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Totalt är nu 15 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD.

Karin Wiborn Karin Wiborn

Sveriges kristna råd (SKR) har till uppgift att samordna Sveriges kyrkor. Inom rådet finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer som fördelas i fyra kyrkofamiljer; den lutherska, katolska, ortodoxa och frikyrkofamiljen. Rådet erbjuder bland annat mötesplatser för idéutbyten, nätverk och stöd i till exempel kommunikationsfrågor.

Under sommaren har SKR anslutit till NOD. Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd, ser fram emot att bidra med SKR:s erfarenheter och få möjlighet att fördjupa samverkan med både andra civilsamhällesaktörer och regeringen.

Hur skulle du beskriva SKR?
– Sveriges kristna råd är en mötesplats för dialog och fördjupad gemenskap för kyrkorna och på många sätt blir utkomsten i våra dialoger en fråga om kyrkornas bidrag i samhället. Vi är kort och gott en paraplyorganisation för Sveriges kyrkor och vill stärka vår samordning i civilsamhällets dialog och samverkan med regeringen. Vi ser också fram emot nätverksarbetet som blir ett av resultaten av att mötas genom NOD.

Vilka är era förväntningar på arbetet i NOD?
– SKR har, som medlemmar i Civos, en viss erfarenhet av NOD sedan tidigare. Syftet med att ansluta oss direkt är att vi vill ta ett större ansvar i dialogen mellan regering och civilsamhälle eftersom vi är en paraplyorganisation som representerar drygt sex miljoner medlemmar. Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med andra aktörer i olika frågor för ett gott samhälle.

Finns det något särskilt värdefullt som du tror att SKR kan bidra till i NOD:s sammanhang?
– SKR har sedan lång tid engagerat sig i frågor om fred, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter utifrån en kristen grundsyn. Till vårt stöd har vi 19 olika tematiska referens- och arbetsgrupper med experter från kyrkorna. Vi har dessutom ett aktivt påverkansarbete och genom det hoppas vi kunna bidra med vår erfarenhet.

I april anslöt också Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd till NOD. För en fullständig lista över paraplyorganisationer som finns representerade i NOD, klicka här.

(foto: Arne Hyckenberg)