Sveriges kristna råd ny organisation i NOD

”Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med andra aktörer i olika frågor för ett gott samhälle”, förklarar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Totalt är nu 15 paraplyorganisationer i civilsamhället med i NOD.

Karin Wiborn Karin Wiborn