”PGF gör också att både regeringen och civilsamhället får ökad förståelse för varandras vardag och verkligheter”

Arbetet i Partsgemensamt forum (PGF) 2021 präglades av följderna av coronapandemin. Men under året samlades regeringen och aktörer från civilsamhället också för att föra en dialog kring ämnen som hat och hot samt olika utmaningar kopplade till civilsamhällets associationsformer.
I samband med att PGF-skriften publiceras möter NOD Christine Cars-Ingels, tills nyligen PGF:s ordförande och generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung samt Carl-Johan Friman, tidigare vikarierande vice ordförande och departementssekreterare på Regeringskansliet, för att höra mer om dialogåret och publikationen.

bra bildformat för nod möter agenda