Nyhetsbrev (mars)

I detta nyhetsbrev informeras om aktuella processer på NOD. Bland annat startar ett nytt projekt om civilsamhällets perspektiv på välfärdsbrottslighet. Dessutom påbörjas ett arbete för att följa upp civilsamhällets avsiktsförklaring om Agenda2030. 

NOD (1)

NOD följer upp arbetet med civilsamhällets avsiktsförklaring om Agenda2030

Under 2018 stöttade NOD civilsamhällets arbete med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda2030. Avsiktsförklaringen har hittills signerats av runt 100 civilsamhällesorganisationer och finns att läsa här.

Nu, när halva tiden för genomförandet av Agendan har gått vill NOD bidra genom att synliggöra civilsamhällets insatser. Därför vill vi nu samla in goda exempel på verksamhet som genomförs i Sverige som bidrar till att uppnå något eller några av målen i Agenda2030. Finns sådana goda exempel i din organisation? Vi vill gärna höra mer! Hjälp oss genom att kort sammanfatta ditt exempel i denna enkät.

Enkäten om goda exempel hittar du här.

NOD i Almedalen

Sista veckan i juni går årets Almedalsvecka av stapeln. NOD kommer att finnas på plats och vara en av flera aktörer som bidrar med programpunkter på Civilsamhällesarenan. Vårt seminarium är den 29 juni 15.00 och kommer att handla om civilsamhällets roll för att öka delaktigheten i demokratin. Mer information kommer inom kort! Information om civilsamhällesarenan i sin helhet uppdateras här.

Läs mer om civilsamhällesarenan här!

Partsmöte

Varje år arrangerar NOD två tillfällen för de anslutna organisationerna att dela erfarenheter och få viktig information. Årets första möte blir den 5 maj i Stockholm. Vi återkommer med inbjudan och mer information inom kort.

Här kan du läsa mer om civilsamhällesparten i NOD.

På gång i NOD: Projekt om civilsamhället och välfärdsbrottslighet

Ett tema som fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren är välfärdsbrottsligheten och felaktiga utbetalningar. NOD startar nu ett projekt för att synliggöra civilsamhällets perspektiv i frågorna och fördjupa kunskapen om vilka konsekvenser denna typ av felaktigheter och brottslighet får för civilsamhällets verksamheter och utrymme att verka. Under våren kommer därför NOD skicka ut förfrågningar till civilsamhällets organisationer om att bidra till en kartläggning i syfte att skapa en kunskapsbas.

Här finns NOD:s tidigare lägesbilder.

Civilsamhället och banksektorn

I början av året publicerade NOD en lägesbild om civilsamhällets erfarenheter av banksektorn. Slutsatserna från detta arbete presenterades därefter i början av mars på ett möte med statssekreterare från både Socialdepartementet och Finansdepartementet.

Regeringen har nu fattat beslut om tilläggsdirektiv till 2022 års penningtvättsutredning i syfte att värna den ideella sektorn i Sverige vid tillämpningen av EU:s nya regler på området. Tilläggsdirektivet handlar om att utredningen ska undersöka hur civilsamhällets förutsättningar kan värnas när nya regler om huvudmannaregister införs.

NOD kommer att följa utredningens arbete.

Här kan du läsa regeringens pressmeddelande.