Nyhetsbrev (mars)

I detta nyhetsbrev informeras om aktuella processer på NOD. Bland annat startar ett nytt projekt om civilsamhällets perspektiv på välfärdsbrottslighet. Dessutom påbörjas ett arbete för att följa upp civilsamhällets avsiktsförklaring om Agenda2030. 

NOD (1)