Nyhetsbrev (februari)

I februaris nyhetsbrev informeras bland annat om arbetet inom Partsgemensamt forum och den årliga skriften som nu är publicerad. 

NOD (1)

PGF-skriften 2022 är här!

I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Under 2022 stod bland annat integration och demokrativillkoren för statsbidrag i fokus för samtalen som fördes i forumet.

Nu finns den samlade dokumentationen för 2022 tillgänglig att läsa i den årliga PGF-skriften.

Läs skriften här!

Vad är Partsgemensamt forum?

Inom ramen för PGF håller regeringen en återkommande dialog med cirka 20 civilsamhällesorganisationer. Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer så att de kan:

  • Göra människor delaktiga
  • Agera röstbärare och opinionsbildande
  • Vara organisatörer av verksamheter och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Läs mer om Partsgemensamt forum här!

Giva Sveriges Insamlingsforum 2023

Låt dig inspireras, få ny kunskap och nätverka under två fullspäckade konferensdagar den 15-16 mars 2023 på Sergel Hub i Stockholm.

På Nordens största konferens om insamling och givande får du insikter och verktyg som hjälper dig att navigera i en oviss värld.

Läs mer och anmäl dig här!

Lägesbilder från NOD

Lägesbilder är en av NOD:s skriftliga produkter som utgår från ett specifikt tema, aktuellt ämne eller en frågeställning. Den beskriver övergripande aktörers inställning, arbete och behov i frågan.

Den senaste lägesbilden handlar om civilsamhällets erfarenheter av bank- och betalningstjänser. Läs den och NOD:s andra lägesbilder på hemsidan!

Här finns NOD:s lägesbilder!

Vill du ha nyhetsbrevet direkt i din inkorg? Följ denna länk.