NOD lanserar kunskapsbank

Den 12 november lanseras NOD:s kunskapsbank – ett nytillskott på webbplatsen där centrala begrepp inom olika politik- och påverkansområden tillgängliggörs.

 

NOD KUNSKAPSBANK (Banner (liggande))

Med kunskapsbanken vill NOD bidra till att kunskapsutjämna inom de samverkansområden där vi faciliterar mötet mellan det ideella och offentliga. Vi hoppas att kunskapsutjämningen i sin tur ska öka förutsättningarna för jämlikt deltagande i våra sammanhang – något vi alltid strävar efter och med bland annat kunskapsbanken konkretiserar.  

Banken nås här och uppdateras löpande utifrån de områden som NOD verkar inom.