MUCF samlar erfarenheter från digital omställning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför en studie över den påverkan som digitaliseringen har inneburit för grupperna unga (13-25 år), äldre (65+) och personer med funktionsnedsättningar.

unnamed

Studien kommer att resultera i en rapport och förslag för hur villkoren för civilsamhällesorganisationer ska kunna förbättras. Arbetet sker både i form av samråd och gruppintervjuer och MUCF söker nu representanter för organisationer som vill dela med sig av sina erfarenheter.

För mer information och anmälan, se länken här.