Möjlighet att svara på MUCF-enkät om pandemins effekter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samlar just nu in enkätsvar från civilsamhället om hur organisationer har påverkats av coronapandemin, samt vilka stöd från samhället som behövs.

social

MUCF följer nu upp vårens undersökning av pandemins effekter på civilsamhället med en ny enkät. Undersökningen ger en möjlighet att komma med inspel om behov samt vilken typ av offentliga stöd som efterfrågas av civilsamhällesaktörer.

Enkäten riktar sig till personer som har en verksamhetsledande roll i sin organisation. Den är öppen till och med den 14 oktober. För mer information om enkäten, se MUCF:s hemsida.