Frukost med demokratisamtal (22/10) – Europeiska verktyg för att fördjupa demokratin

Civilsamhällesorganisationer runt om i Europa bevakar, förvaltar och utvecklar demokratin. Det behövs, inte minst när den odemokratiska utvecklingen i delar av Europa oroar. NOD bjuder in till ett seminarium som belyser det europeiska civilsamhällets viktiga demokratiska bidrag och visar på verktyg som kan användas för att vitalisera och fördjupa dialogen mellan samhällets olika sektorer.

nyhetsbildpodd

Under den pågående pandemin har många länder infört restriktioner för att hindra och minska smittspridningen bland befolkningen. I somliga fall har detta inneburit inskränkningar i människors fri- och rättigheter. Även sedan tidigare har olika länder infört regleringar som tolkats som en inskränkning av civilsamhällets möjlighet att verka fritt, frågor som blivit än mer aktuella nu i pandemin. Europarådet i Strasbourg är en av de mellanstatliga samarbetsorganisationerna med tydligast uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och utvecklingen för rättsstaten.

Mårten Ehnberg, Sveriges ambassadör vid Europarådet och tillika ordförande i rapportörsgruppen för demokratifrågor (GR-DEM), kommer under frukostseminariet berätta om Europarådets arbete att öka samarbetet mellan Ministerkommittén och civilsamhället samt beskriva hur regeringens demokratisatsning genomförs i Europarådets dagliga arbete.  Som tidigare chef för Europarådets största fältkontor i Ukraina har Mårten också intressanta erfarenheter av samarbete med civilsamhället i fält.

Vid seminariet kommer NOD presentera sitt arbete med den reviderade och nytryckta europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, som antogs av INGO-konferensen 2019.

Praktiskt
Tid och datum: 8.30–9.20, 22 oktober 2020
Länk till Zoom: Sänds till alla deltagare dagen före seminariet
Anmälan: Sker via denna länk senast den 20 oktober