Förändringar på NOD:s webbplats

För att tydliggöra NOD:s erbjudanden till både offentliga och ideella aktörer har revideringar nu genomförts på vår webbplats.

Skärmklipp

NOD arbetar framför allt med dialoger och samråd, men också med att ta fram skriftliga underlag. Vad verksamheterna innebär i praktiken har tidigare beskrivits på ett övergripande sätt. Nu har informationen på hemsidan under rubriken Verksamhet uppdaterats för att bättre förklara vad NOD kan bistå med för typ av tjänster för offentliga aktörer och civilsamhället.

– Våra verksamheter när det gäller dialoger och samråd har förklarats utförligare, med mer information om vilka aktörer som kan efterfråga vilka typer processtöd. Dessutom har vi utökat informationen så att det också framgår vilka underlag och skriftliga produkter NOD kan vara med och ta fram, förklarar Lina Fridén, projektledare på NOD.

Verksamhetssidan kommer att uppdateras löpande med mer information om genomförda dialoger och samråd.

– Det känns spännande att vara i hamn med en förändring som följer verksamhetens utveckling. NOD har successivt blivit allt tydligare i sin verksamhet. För en besökare av webbplatsen är mycket sig likt, men nu beskrivs NOD:s verksamheter och erbjudanden på ett betydligt rakare och tydligare sätt. Webbplatsen kommer att vara mer användbar för våra målgrupper, menar Ekim Caglar, kommunikationsansvarig på NOD.