Demokratin 100 år – en framtidsdag

Välkommen till en fullspäckad konferens om vår demokrati! Den 15 mars tar kommittén Demokratin 100 år tempen på demokratin och djupdyker i utmaningar och möjligheter tillsammans med en mängd experter och kunniga demokratiaktörer.

demokratikonferens_15_mars

Konferensen ”Demokratin 100 år – en framtidsdag” kommer att ge en fördjupning i demokratin på lokal nivå, inom EU och internationellt. Programmet erbjuder ett upplägg med frukostseminarier, scenframträdanden samt en expo-yta, allt i syfte att skapa dynamiska förutsättningar för att utbyta kunskap och erfarenheter för demokratin.

Under ledning av dagens moderator Parisa Amiri, lyfter kommitténs demokratiambassadörer Peter Örn, Lena Posner-Körösi, Emma Frans och Rosaline Marbinah de insatser som gjorts för att stärka demokratin i hela landet.

Kulturminister med ansvar för demokratifrågor, Jeanette Gustafsdotter reflekterar kring nuläget och framtiden.

Staffan I Lindberg, V-Dem, Ulrika Andersson, SOM-institutet och Göran von Sydow, Sieps låter oss ta del av det senaste på demokratiområdet. Dessutom diskuterar Åsa Wikforss, Stockholms universitet, Ali Abdelzadeh, Högskolan Dalarna och Daniel Poohl, EXPO, demokratins knäckfrågor.

Peter Örn, ordförande i kommittén, leder dagens stora partiledarsamtal där de viktigaste demokratifrågorna idag och inför valet 2022 lyfts fram.

Dessutom: frukostseminarier om hur ett demokratifrämjande arbete kan bedrivas och om det civila samhällets roll i demokratin arrangeras av Forum för levande historia, MUCF och NOD.

Anmälan: Sker via denna länk.
Datum: tisdagen den 15 mars, 2022
Tid: 8:30 – 16:00
Plats: Kulturhuset, Stockholm och digitalt

Konferensen arrangeras utifrån Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer, varför formatet rörande fysiska deltagare kan komma att ändras.

#vardemokrati #demokrati100