Civilsamhällets roll i en demokrati

Inom ramen för kommittén Demokratin 100 års heldagskonferens Demokratin 100 år – en framtidsdag den 15 mars arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) ett frukostseminarium om civilsamhällets roll i en demokrati. Seminariet arrangeras både som ett digitalt arrangemang och med ett begränsat antal fysiska platser. Läs mer nedan!

banner15mars

Det civila samhället har en central roll i vår demokrati och bidrar till ett aktivt medborgarskap. Civilsamhället har dessutom en viktig roll som röstbärare för de som engagerar sig i olika organisationer. Medie- och informations-kunnighet, att kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd är centralt för att det civila samhället ska kunna fungera som röstbärare.

Hot och hat drabbar många människor i vårt samhälle i dag och att det finns en bred utsatthet bland engagerade och företrädare för det civila samhället. Den digitala tekniken har gjort det enklare att sprida budskap, påverka, mobilisera och organisera människor men tekniken har också underlättat för grupperingar att ifrågasätta demokratins grundläggande idéer. Detta kan tysta röster och minska ett engagemang som är en bärande del av den demokratiska tradition som vi haft i Sverige i mer än 100 år.

Så, hur påverkas civilsamhällets möjligheter som viktig demokratibärare när hot och hat är så närvarande? Vilka förutsättningar har civilsamhället att bedriva verksamhet idag och framöver? Vilka insatser krävs för att stödja och skydda civilsamhället och vilket är civilsamhällets unika bidrag till demokratin? Och framför allt hur bevarar vi bäst ett fritt civilsamhälle i ytterligare 100 år?

Den 15 mars 2022 diskuterar panelen dessa frågor under ett direktsänt seminarium.

Panelen består av:

  • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Röda Korset
  • Lena Nyberg, Generaldirektör MUCF
  • Hannah Kroksson, Generalsekreterare LSU
  • Marcin de Kaminski, Chef Säkerhet och Innovation vid Civil Rights Defenders

Samtalet modereras av Cecilia Ilhammar, utredare på MUCF.

Frukostseminariet anordnas av NOD och MUCF, som en del av kommittén Demokratin 100 års heldagskonferens ”Demokratin 100 år – en framtidsdag”.

OBS! Platserna till det fysiska seminariet är fullbokade.

För att delta digitalt, vid frukostseminariet och/eller hela konferensen, klicka här.