”Avsiktsförklaringen påminner oss om civilsamhällets kraft och betydelse i samhället”

Framtagandet av avsiktsförklaringen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati skedde under våren 2021 genom konceptet ”Demokratilabb”. I labbet deltog ett trettiotal civilsamhällesaktörer, bland annat organisationen Sveriges Konsumenter.  

NOD möter Sara Tunander, kanslichef för Sveriges Konsumenter, som deltog i labbet och berättar om organisationens perspektiv på avsiktsförklaringen.

Sara Tunander

Sveriges Konsumenter är en organisation som uppkom i samband med Sveriges inträde i EU, för att stärka konsumenträttsperspektivet i Sverige och EU. Under parollen ”Ett hållbart samhälle där konsumentens rätt och röst är stark” arbetar organisationen för att granska företag och påverka politiken, för alla konsumenters bästa. 

Sara Tunander är kanslichef för organisationen och konstaterar att konsumenträttsrörelsen har en viktig roll att spela i demokratiarbetet;

 – På konsumentområdet är det enorm obalans mellan konsumenterna å ena sidan och företagen och politiken å andra sidan. Konsumentrörelsen har en viktig roll i att granska företag, som allt för ofta sätter ekonomi före hållbarhet, och att påverka politiken och lagstiftningen som allt för ofta halkar efter.

Har du något exempel där er organisation lyckats skapa större demokratiska förutsättningar för konsumenter?

– Det finns många exempel på hur konsumenter har kunnat påverka! Ett är vårt projekt Fair Finance Guide som granskar storbankernas investeringar och hållbarhetsarbete. Totalt 38 000 bankkunder har mejlat sina banker och protesterat mot bankernas investeringar i exempelvis fossilbranschen eller företag som bidrag till skövling av Amazonas. Detta har satt press på bankerna att skärpa sina policyer och backa från investeringar i företag som gör stor klimatskada. Utan trycket från bankkunderna hade detta sannolikt inte skett.

Under våren 2021 deltog Tunander, för Sveriges Konsumenters räkning, i framtagandet av avsiktsförklaringen Ett starkt civilsamhälle för en stark demokrati och var en av de första organisationerna att underteckna skrivelsen.

 Varför valde Sveriges Konsumenter att skriva under avsiktsförklaringen? 

 – För att det är otroligt viktigt att civilsamhället även i fortsättningen kan bidra till att upprätthålla och stärka demokratin och får förutsättningar att göra det! Civilsamhället får inte tas för givet och behöver utökat stöd som matchar den viktiga rollen det har i vårt samhälle. 

– Civilsamhället har en roll som varken det offentliga eller den privata sektorn kan ta, nämligen att organisera och föra samman människor utifrån sina intressen, behov och vilja att påverka, i det lilla och i det stora. 

Finns det något särskilt i skrivelsen som känns särskilt viktigt för er organisation? 

 – Det som vår organisation brottas med och som dyker upp i alla diskussioner om civilsamhällets roll och förutsättningar är utmaningen att det inte finns långsiktig finansiering. Och att finansieringen inte ökar när civilsamhällesorganisationer växer och blir fler. En större långsiktighet i finansiering skulle innebära större trygghet för alla som är anställda inom civilsamhället och skulle även innebära en bättre förutsättning för att kunna planera verksamheten långsiktigt. 

– En annan utmaning är ”projekttillvaron” som leder till att en massa fantastiska verksamheter startas upp men sedan läggs ner igen när finansieringen upphör. Det är ett otroligt slöseri på resurser och idéer. Det skulle behövas fler ekonomiska resurser att omvandla projekt till långsiktiga verksamheter.

Vem tycker du borde läsa avsiktsförklaringen och varför? 

– Själva skrivelsen är ju riktad till politiken, så i första hand ska den läsas av riksdagsledamöterna och andra politiska makthavare som kan påverka civilsamhällets förutsättningar. Men många fler borde läsa den, för avsiktsförklaringen påminner oss om civilsamhällets kraft och betydelse i samhället. Näringslivet kan till exempel bli bättre på att stärka civilsamhällesorganisationer ekonomiskt, exempelvis ungdomsorganisationer som är kroniskt underfinansierade.

– Egentligen borde alla läsa avsiktsförklaringen. Alla som är engagerade i civilsamhället, ideellt eller som anställda, och som behöver påminnas om och stärkas i vilken viktig roll de har för demokratin. Och alla som inte är det (än) och som kanske kan bli inspirerade att engagera sig! Ett starkt civilsamhälle vinner alla på!