“Att jobba här innebär en chans att göra skillnad”

Den sjunde november tillträdde Anders Lindell som ny kanslichef på NOD. Med bred erfarenhet från både civilsamhället och offentlig sektor kliver Lindell in på NOD med stort engagemang.

anders lindell_essingenbakgrund