“Att jobba här innebär en chans att göra skillnad”

Den sjunde november tillträdde Anders Lindell som ny kanslichef på NOD. Med bred erfarenhet från både civilsamhället och offentlig sektor kliver Lindell in på NOD med stort engagemang.

anders lindell_essingenbakgrund

I våras meddelades att Karin Neuhaus rekryterats till Astma- och allergiförbundet och därmed avslutar sitt uppdrag som kanslichef på NOD. Under hösten har därför en rekryteringsprocess till rollen genomförts, under vilken verksamheten letts av interimchefen Anna Bergkvist.  

I slutet av oktober stod det klart att Anders Lindell blir ny kanslichef. Och den sjunde november klev han in i sin nya roll.

– Jag har haft koll på NOD i mina tidigare roller och blivit imponerad. Därför känns det jätteroligt att får vara med och bidra, berättar han. 

Lindell har jobbat med civilsamhällespolitik under lång tid och på olika sätt:

– Senast arbetade jag som politiskt sakkunnig på regeringskansliet, med ansvar för bland annat civilsamhällesfrågor. Innan dess arbetade jag på LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, som chef över informations- och kommunikationsarbetet.  

Hur kom det sig att du började intressera dig för civilsamhällespolitik?

– Jag har varit ideellt engagerad sedan tonåren, framför allt inom ungdomsrörelsen, idrotten och partipolitiken, och alltid gillat frågor om demokrati och deltagande. Under min utbildning i statsvetenskap fick jag en mer teoretisk förståelse och började fokusera på formerna för ideellt engagemang och påverkansarbete. 

Varför sökte du rollen som kanslichef på NOD? 

– För mig är själva grundidén enormt motiverande. NOD är en unik organisation som både kan öka kvaliteten i det demokratiska samtalet och göra att alla drar åt samma håll i viktiga frågor. Det är ett arbete jag vill vara med och driva framåt. 

Vilken roll tycker du att NOD spelar idag? 

– Jag ser NOD som en matchmaker mellan det frivilliga och det offentliga som kan förenkla kontakter och förbättra kvaliteten i dialogen. Men också en viktig mötesplats där olika organisationer och båda parterna spelar på liknande villkor. Den delen ska vi värna om. 

– En spännande del är att NOD fortfarande är relativt ungt och föränderligt. Jag tror att det finns mycket potential i NOD, som en resurs för att ge hela samhället en bättre förståelse för ideell sektor. 

Vad ser du fram emot mest med uppdraget?

– Jag har ju varit intresserad länge av frågor om ideellt engagemang och relationen mellan civilsamhället och staten så det blir jätteroligt att jobba med sådana frågor.  

– NOD kan öka inflytandet för folkrörelserna i Sverige och öka kvaliteten i det offentliga beslutsfattandet. Att jobba här innebär en chans att göra skillnad.