Årliga PGF-skriften nedladdningsbar

Varje år sammanställs slutsatser och frågeställningar som har tagits upp i Partsgemensamt forum. Nu har du möjlighet att ta del av en sammanfattning av 2020 års dialogmöten.

Skärmklipp