Årliga PGF-skriften nedladdningsbar

Varje år sammanställs slutsatser och frågeställningar som har tagits upp i Partsgemensamt forum. Nu har du möjlighet att ta del av en sammanfattning av 2020 års dialogmöten.

Skärmklipp

Inom ramen för PGF håller regeringen en återkommande dialog med runt 20 civilsamhällesorganisationer. Det är dialogen i sig som är syftet med forumet. Avsikten är att samtalen ska kunna bidra till att förbättra villkoren för civilsamhällets organisationer.

Under 2020 års tre dialogträffar diskuterades följande ämnen:

  • Arbetsordningen för 2020
  • Att tydliggöra civilsamhällets betydelse
  • Demokrati och nya former för engagemang samt mötesplatser

I 2020 års PGF-skrift finns en sammanfattning av årets samtliga dialogmöten.

Skriften går att ladda hem här.