Årets PGF-teman

Partsgemensamt forum (PGF), som sammankallas och administreras av NOD, kommer att behandla fyra teman under året.

I Partsgemensamt forum (PGF) diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Under det konstituerande mötet i februari bestämde forumet att följande teman kommer att behandlas under året:

  • 27 mars: Krympande utrymme för civilsamhället
  • 21 maj: Agenda 2030
  • 18 september: Socialt företagande och social innovation
  • 20 november: Civilsamhällets nya former

För en fullständig lista över vilka organisationer som deltar i årets PGF, se här.