2019 – ett spännande PGF-år

Den 20 november anordnades den sista dialogen inom ramen för Partsgemensamt forum (PGF). Mattis Ekestaf, handläggare med ansvar för administrationen av PGF, ser tillbaka på ett givande år.

mattis001

Under året har 17 civilsamhällesorganisationer deltagit i dialogen med regeringen. Årets teman har varit Krympande utrymme för civilsamhället (27 mars), Agenda 2030 (21 maj), Socialt företagande och social innovation (18 september) och Civilsamhällets nya former (20 november).

Vilket är ditt intryck av årets PGF-dialoger?
Min bild är att ämnena för årets PGF har engagerat många och att mötet mellan organisationerna och mellan parterna har skapat värdefulla insikter. Det har jag sett både genom att närvara under mötena men också genom de utvärderingar som följer varje möte. Det framkommer både insikter i den andra partens arbete och processer, erfarenhet- och kunskapsutbyte mellan organisationerna och värdefulla kontakter inför framtida samarbeten.
Det har varit ett spännande PGF-år!

Kan du nämna en konkret förändring som årets PGF har bidragit till?
Dialogen i forumet väcker ofta andra frågeställningar inom ämnet. Dessa frågor kan vi på NOD plocka upp och applicera på andra verksamheter, som exempelvis lärnätverk. Där finns det sedan möjlighet att diskutera frågorna vidare med berörda aktörer på ett mer genomträngande sätt. Ett exempel på detta är temat ”socialt företagande och social innovation” där dialogen har inspirerat de frågeställningar som ska behandlas i ett kommande nätverk kring samma tema. Vi har helt enkelt blivit bättre på att ta vidare frågor till andra relevanta forum, där frågeställningarna är mer handfasta och praktiskt inriktade.

Vad kommer att hända inom ramen för PGF nästa år?
Årets urvalskommitté har lagt stor vikt vid att säkerställa en stor spridning bland organisationerna. Det har lett till att det finns en bred representation från olika delar av civilsamhället. Det i sin tur kan bidra till nya och intressanta perspektiv i de frågor som kommer att diskuteras.

Teman för nästa år kommer att sättas på konstituerande mötet den 4 februari. Mer information om PGF kan du få här på hemsidan eller genom att kontakta Mattis Ekestaf.