”Vi vill föra en dialog med regeringsföreträdare för att öka förståelsen för vilken betydelse vi har”

Vid civilsamhällespartens årliga möte den 2 november valdes tre nya organisationer in i NOD:s styrgrupp. NOD möter Lotta Håkansson som företräder en av de nya organisationerna, Funktionsrätt Sverige, för att höra mer om förväntningarna på det kommande arbetet.
Bild på Lotta Håkansson