”Våra förväntningar är att NOD ska kunna vara den mötesplats som vi idag saknar”

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) blir den 18:e paraplyorganisationen att ansluta sig till NOD. ”Våra förväntningar är att NOD ska kunna vara den mötesplats som vi idag saknar”, konstaterar organisationens företrädare Ulf Nilsson. 

FOR (1)

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) är ett sam­arbetsorgan för ideella organisa­tioner med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen arbetar med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. 

Nyligen anslöt sig FOR till NOD och blev därmed den 18:e paraplyorganisationen att ingå i civilsamhällesparten. Ulf Nilsson är sekreterare på organisationen och ser anslutningen som en del i att verka för medlemmarnas intressen:

– Vi ser det som en möjlighet att få en plattform som vi kan utgå från för att lyfta och ventilera de frågor som har stor betydelse för våra medlemmar med andra ideella organisationer och offentliga verksamheter, säger han. 

Vilka är era förväntningar på arbetet i NOD?

– Våra förväntningar är att NOD ska kunna vara den mötesplats som vi idag saknar för att kunna föra dialog med staten och andra ideella föreningar.

Finns det något särskilt värdefullt som du tror att FOR  kan bidra till i NOD:s sammanhang?

– Fritidsodlingens Riksorganisation har stort intresse av att driva frågor som berör odlingens positiva effekter på folkhälsa och flera nationella miljökvalitetsmål. Vi tror att vår kunskap och erfarenhet inom området kan inspirera andra organisationer.

Vill din paraplyorganisation också ansluta sig till NOD? Hör av dig så berättar vi med. För en fullständig lista över paraplyorganisationer som finns representerade i NOD, klicka här.