Uppdaterad integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Därför tog NOD:s värdorganisation Forum fram en ny integritetspolicy för att även i fortsättningen säkra att intressenters uppgifter behandlas med omsorg.