Uppdaterad integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Därför tog NOD:s värdorganisation Forum fram en ny integritetspolicy för att även i fortsättningen säkra att intressenters uppgifter behandlas med omsorg.

Integritetspolicyn innebär full insyn i hur NOD och Forum – idéburna organisationer med social inriktning behandlar dina och andras personuppgifter. I den nya policyn går det bland annat att läsa följande:

  • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas.
  • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt och de används bara för det ändamål de insamlade för.
  • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma.
  • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs.
  • Dina personuppgifter säljs inte till någon annan part.

Då Forum är NOD:s värdorganisation omfattas kansliet av samma policy som nämns ovan. Integritetspolicyn går att läsa i sin helhet här.

Har du frågor om Forums personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Forum på kansli@socialforum.se